Dječji vrtić „Krijesnica“ uključen u znanstveni projekt „MORENEC“

morenec

Dječji vrtić „Krijesnica“ sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (MORENEC) uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito imajući  u vidu odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti. Socijalna isključenost djece u ranoj i predškolskoj dobi obuhvaća multidimenzionalni konstrukt koji uključuje ekonomske, socijalne, kulturne, zdravstvene i druge aspekte nepovoljnosti i deprivacije koji pojedinačno ili u kombinaciji mogu imati nepovoljan utjecaj na razvoj djeteta.

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljim planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi.

Istraživanje  se provodi u 60 izabranih vrtića u Hrvatskoj, trajat će 4 godine, a bila bi obuhvaćena djeca od 5-6 godine života za koje roditelji donesu informativni pristanak za sudjelovanje.

{gallery}slika strucno{gallery}

Vezano na projekt u suradnji s Adrijanom Višnjić Jevtić,  docenticom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  i Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirali smo prvo stručno usavršavanje za odgojitelje u prostorima Dječjeg vrtića „Krijesnica“ na temu „Kvaliteta institucionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ . Sudjelovanjem u projektu ponosni smo što možemo aktivno sudjelovati u unapređenju odgojno-obrazovne prakse i doprinijeti kvaliteti rada s djecom rane i predškolske dobi.