Dječji vrtić „Krijesnica“ svake godine do 30. travnja objavljuje Oglas za upis djece u novu pedagošku godinu. 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom predaju se Dječjem vrtiću „Krijesnica“. 

Rezultati upisa objavljuju se na internet stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu Zahtjeva.

Upis djece u vrtić provodimo u prvom tjednu mjeseca srpnja tekuće godine.

Iznimno, upis je moguć i tijekom pedagoške godine ako u odgojnim skupinama ima mjesta. (sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga  Dječjeg vrtića „Krijesnica“)