O nama

Dječji vrtić „Krijesnica“  nalazi se na dvije lokacije:

 

 

Centralni objekt:

Ulica Vladimira Nazora 3a,                                                                   

Mali Bukovec

 

Područni objekt:

Dravska ulica 42a,                                                                             

Veliki Bukovec

 
 
vrtic vb

   

Dječji vrtić „Krijesnica“ Mali Bukovec osnovan je 2015. godine te organizira i provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršene treće godine života do polaska u školu.

Svoje aktivnosti prilagođavamo razvojnim potrebama, socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i na temeljima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dječji vrtić „Krijesnica“ djeluje na područja dviju općina, Mali Bukovec (centralni objekt) i Veliki Bukovec (podružnica), a osnivač vrtića je općina Mali Bukovec.

Osnovni cilj naše ustanove je stvaranje uvjeta za kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnog procesa podržavajući cjelovit razvoj svakog djeteta, razvoj njegovog potencijala, interesa i sposobnosti te nadopuna obiteljskom odgoju u izvanobiteljskom okruženju. Stvaranjem uvjeta za cjelovit razvoj djeteta, poštujući razvojne i druge čimbenike, potiče se razvoj kompetencija koje su nužne djetetu u svakodnevnom snalaženju, a koje će i u budućnosti koristiti.

REDOVITI PROGRAM

U vrtiću se provodi:

  • primarni 9-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi
  • obavezni program predškole

U našem centralnom objektu i u podružnici našeg vrtića djeca borave u odgojno-obrazovnim mješovitim skupinama.

U centralnom objektu formirane su dvije skupine:

  • od treće do pete godine života
  • od šeste do sedme godine života, odnosno do polaska u školu

U podružnici Dječjeg vrtića „Krijesnica“ formirana je jedna skupina djece:

  • u dobi od treće do sedme godine života, odnosno do polaska u školu

Boravak djece u mješovitim skupinama   potiče djecu na timski rad, suradnju, dogovor, rješavanje problema i traženje odgovora. Djeca međusobno razmjenjuju iskustva, uče jedni od drugih. Starija djeca imaju priliku učiti mlađu djecu, ali i mlađa djeca imaju priliku učiti od starije djece. Tako svako u skupini ima priliku učiti, uvažavati, slušati i razvijati svoje potencijale. U mješovitim skupinama djeca se uče toleranciji, prihvaćanju i učenju na prirodan način, te razvijaju emocionalne i društvene vještine koje su prijeko potrebne u realnom životu.

RADNO VRIJEME VRTIĆA:

  • od 6,30 do 15,30 sati, koje se raspoređuje u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka

Organizacija rada Dječjeg vrtića Krijesnica prilagođena je potrebama djece i roditelja.  

Na realizaciji programa radi 6 odgojiteljica, pola radnog vremena odgojiteljica/ravnateljica i 2 radnice tehničke službe.

VIZIJA

Primjenjivati pristup temeljen na osobnim i razvojnim karakteristikama, uvažavajući potrebu i specifičnost svakog djeteta. Sudjelovati u aktivnostima koje pridonose otvorenosti vrtića prema društvenoj zajednici i šire. Uključivati se i kontinuirano raditi na poboljšanju međusobne komunikacije svih zaposlenika radi ostvarivanja veće motivacije u postizanju kvalitete rada u odgojno- obrazovnom sustavu. Razvijati i poticati djelatnike na otvorenost i stručno usavršavanje te unapređenje u struci kako bi svojim kompetencijama i kvalitetnim radom doprinijeli razvoju dječjeg vrtića. U našoj viziji roditelje vidimo kao značajne partnere, suradnike koji će imati utjecaj na odgojno-obrazovni proces, a sve za dobrobit i napredak djeteta.